Vårt ansvar för miljön

Hållbarhet är en naturlig del av oss, vårt företag och vår affärsidé.

I vårt hållbarhetsarbete arbetar vi med vår inverkan på hela vår miljö.

Redan 2001 gick Branäsgruppen över till fossilfri el från förnybara källor. Sedan dess har vi tagit många steg framåt men vi ser det som en kontinuerlig resa och letar alltid efter nästa spännande steg.

Branäsgruppen

Inom Branäsgruppen har vi alltid ett hållbarhetsperspektiv när vi utformat och utvecklat våra anläggningar. Det hela började med expansionen i Branäs där vi insåg vikten av boenden som ligger ski in – ski out. Att inte använda bilen på semestern är inte bara avslappnande och  ekonomiskt utan även hållbart.
Tankesättet med alla servicefunktioner på gång/skidavstånd har vi sedan tagit med oss till Kungsberget, Storstenhöjden, Tolvmannabacken, Ulricehamn Ski Center och Vallåsen.
Genom vår storlek kan vi göra satsningar som inte hade varit ekonomiskt hållbara på våra mindre anläggningar.

Den här säsongen satsar vi stort inom hela koncernen på att bli mer miljövänliga. Vi har idag majoriteten av våra möten via digitala mötesplatser och använder endast  flyg när inga andra alternativ finns. Hela gruppen har givetvis kollektivavtal och vi har nolltolerans mot mobbing och diskriminering.

Tolvmannabacken

Frågan om en slalombacke i Kisa diskuterades redan på 1930- och 40-talen. En grupp entusiaster ur Kisa Skidklubb ordnade en form av störtlopp längs körvägar och stigar utmed Starberget ner till nuvarande Folkets Park. Starberget hade emellertid sina begränsningar med berg i dagen och delvis söderläge. Snön skulle inte ligga kvar när vårsolen värmde. Ingenjören Sven Thrysin var den som vid vandringar i kisaterrängen upptäckte Tolvmannabacken hösten 1953. Tillsammans med kompisen och lantmätaren Knut Jacobsson gjordes en avvägning av bergsområdet. Snabbt konstaterades att detta var den i särklass lämpligaste platsen för en slalombacke.

Tolvmannabacken tillhör Branäsgruppen, Sveriges största privatägda skidanläggningsföretag. I gruppen ingår Branäs, Kungsberget, Vallåsen, Storstenshöjden och Ulricehamn Ski Center.